Βυζαντινή
Μουσική

Το ωδείο μας συνεργάζεται με τη σχολή Βυζαντινής Μουσικής ΨΑΛΤΙΚΗ.

 

Η φοίτηση είναι πενταετής και παρέχονται Πτυχία και Διπλώματα

 

αναγνωρισμένα από το κράτος.

 

Στη σχολή λειτουργούν:

-Τμήματα αρχάριων και προχωρημένων για άνδρες, γυναίκες και παιδιά

-Τμήματα με ειδικά θέματα

-Τμήμα χορωδίας με σκοπό τη συμμετοχή στη   

  λειτουργική ζωή και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις

-Τμήμα για σλαβόφωνους

-Τμήμα για ιερείς

 

Παρέχεται η δυνατότητα για πρακτική εξάσκηση 

σε αναλόγιο. Λειτουργεί βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο 

και παρέχεται ηχητικό υλικό.

 

web: www.sholeionpsaltikis.gr

1/4