Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο email:conservatorymazis@gmail.com στέλνοντας την Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη.