Αντίστιξη

- Φοίτηση διετής

- Προαπαιτούμενο: πτυχίο αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

- Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο, ιστορία της μουσικής, μορφολογία, οργανολογία, πρακτικό διδασκαλείο

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3